sintawee

ศรีสะเกษสินทวีการเกษตร

หจก.สินทวีการเกษตรเป็นธุรกิจที่ต่อยอดของตระกูลที่มาจากอากง ที่มีพื้นฐานในการค้าขาย เกี่ยวกับอาหารยาอุปกรณ์สัตว์แต่ดั้งเดิมจนถึงยุคของลูกชายคือคุณชยุต รุ่งพัฒนาชัยกุลผู้บริหารได้นำธุรกิจ จนสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แบบก้าวกระโดดจึงนำธุรกิจเข้าสู่การจดทะเบียนพาณิชย์ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษในปี พ.ศ. 2533  ธุรกิจของหจกสินทวีการเกษตรในปัจจุบันได้ครอบคลุมในการจำหน่ายอาหารอุปกรณ์สัตว์ทุกชนิดแบบครบวงจร กว่า 3 ทศวรรษกับธุรกิจของกลุ่มสินทวีกรุ๊ปที่พวกเรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการเกี่ยวกับปศุสัตว์ครบวงจร ได้ผ่านกาลเวลาพิสูจน์มาอย่างยาวนาน จึงเป็นที่ยอมรับของคนในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงในการที่จะมาซื้อหา อาหารยาอุปกรณ์สัตว์จากเรา ทั้งผู้บริโภคโดยตรงและร้านค้าในการไปขายช่วงต่อ ก็สามารถที่จะมาติดต่อค้าขายกับเราได้เพราะเรายินดีที่จะให้บริการท่าน ด้วยความจริงใจและสินค้ามาตรฐานปัจจุบันเราเป็นตัวแทนจำหน่าย ของแบรนด์ดังครบทุกแบรนด์ในประเทศไทยเกี่ยวกับอาหาร ยาและอุปกรณ์สัตว์ครบวงจรอย่างแท้จริง

ร้านค้าของเรา

แผนที่ร้าน